Nepali

Latest Nepali Update

Narayan Gopal – Yeti Choko Yeti Mitho Lyrics

Yeti Choko Yeti Mitho Narayan Gopal Lyrics यति चोखो यति मिठो, दिउला…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Samir Shrestha ft. Bekcha – Manaka Kura

Manaka Kura Samir Shrestha ft. Bekcha Lyrics manaka kura yimana mai dafnayinidaune…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Bipul Chettri – Aashish Lyrics

Aashish Bipul Chettri Lyrics ईन्द्रेनि रङ्गको छ तिम्रो निर्मल संसारकमलको फुल झै…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Bipul Chettri – Ram Sailee Lyrics

Ram Sailee Bipul Chettri Lyrics राम साइली, म त यौवनको पिरलेगम खाए…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Narayan Gopal – Kasari Ma Bhule Lyrics

Kasari Ma Bhule Narayan Gopal Lyrics कसरी म भूलें केमा म भूलेंतिम्रो…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Ram Thapa – Lekali Hey Choya Ko Doko Lyrics

Lekali Hey Choya Ko Doko Ram Thapa Lyrics लेकाली हे हे चोयाको…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Narayan Gopal & Asha Bhosle – Mohani Lagla Hai Lyrics

Mohani Lagla Hai Narayan Gopal & Asha Bhosle Lyrics आ-आ आ-आ हे…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Phiroj & Adrian – Namari Bachey Lyrics

Namari Bachey Phiroj & Adrian Lyrics namari bachey daiba le sacheyferi bhetaulanamari…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Adrian Pradhan – Khairo Khairo Kapal Lyrics

Khairo Khairo Kapal Adrian Pradhan Lyrics खैरो खैरो कपाल तिम्रोजून जस्तो रूप…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Rojman Maharjan – Salugu Gacha Lyrics

Salugu Gacha Rojman Maharjan Lyrics सालुगु गाचा साले मतेखाईसी झमसी ह्याके मतेमाया…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

1974 AD – Pinjada Ko Suga Lyrics

Pinjada Ko Suga 1974 AD Lyrics बालक बबुरो द्र्स्टी नामहुँ म परेको…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Nepathya – Siran Ma Photo Cha Lyrics

Siran Ma Photo Cha Nepathya Lyrics मै मरि जाउँला जीवन छोटो छमै…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha