Lyrics

Latest Lyrics Update

Parkha Hai Maya Lyrics in English by Saurab Tamang

Parkha Hai Maya Lyrics in English by Saurab Tamang: “Parkha Hai Maya”…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

K Garu Lyrics in English by John Chamling Rai

"K Garu Lyrics English by John Chamling Rai: "K Garu" is a…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Sundar Antya Lyrics in English by Space Nepal

"Sundar Antya" Lyrics in English by Space Nepal: The song "Sundar Antya"…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Dharilo Tir Lyrics in English by Yunish Shahi

Dharilo Tir Lyrics in English by Yunish Shahi: “Dharilo Tir” is a…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Bartika Eam Rai – K Hunthyo Hola Hami Sangai Bhayeko Bhaye Lyrics

K Hunthyo Hola Hami Sangai Bhayeko Bhaye Lyrics in English by Bartika…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

7 Saal Lyrics in English by Gurman Maan, Jasmeen Akhtar

7 Saal Lyrics in English by Gurman Maan, Jasmeen Akhtar: The song…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Asambhav Lyrics in Nepali by Surakshya Malla

Asambhav Lyrics in Nepali by Surakshya Malla: "Asambhav" is a recently released…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Aaha Kya Ramro Lyrics In English By Ashmita Adhikari

Aaha Kya Ramro Lyrics In English By Ashmita Adhikari: “Aaha Kya Ramro”…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Saali Lyrics By Raju Lama, Aashish Mahar

“SAALI” Lyrics is a song by Raju Lama and Ashish Mahar. The…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Solti Jiu Lyrics By Trishna Gurung

Solti Jiu Lyrics is a popular song by Trishna Gurung. The song…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

TIMI RA MA Lyrics in English By Salin Magar, Deeya Gurung

TIMI RA MA Lyrics in English By Salin Magar & Deeya Gurung:…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha

Pariwartan Lyrics in Romanized By Pariwartan Band

PARIWARTAN (परिवर्तन) Lyrics in Romanized. This song, titled “Pariwartan”, is the latest…

Pradip Shrestha By Pradip Shrestha